Do czego wykorzystuje się kontenery stalowe?

Znajdź kontener KP 7 na https://ekombud.pl/kontenery-rolkowe/.

Część odpadów nie powinno trafić do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to głównie tych, które powstają podczas różnych prac budowlanych i renowacji, jak również odrzutów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje powiązane z magazynowaniem i transportem śmieci. By się przed nimi ustrzec, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na materiały sypkie lub gruz

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przeznaczone do składowania i transportu starych mebli, opakowań, gruzu i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są również kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również wymagane w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak wióry metalowe, granulaty czy trociny. Proces ich załadunku ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla których przedsiębiorstw?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można znaleźć między innymi przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające oraz parające się opróżnianiem mieszkań, jak również wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywozu gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one klientom, a po wypełnieniu odwożą do punktu legalnego ich przechowywania lub recyklingu.

Siedziba firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]