badania wysokościowe Bielsko Biała, badania wysokościowe Bielsko

Znaczenie psychologicznych badań wysokościowych

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma zbyt dobrego zdania. Mnóstwo z nas sądzi, że zajmuje się wyłącznie zgłębianiem relacji prowadzonych pacjentów z innymi ludźmi. Tymczasem okazuje się, że wiedza psychologa stanowi nieocenioną pomoc przy określaniu predyspozycji do pracy w pewnych zawodach. I tak, badania psychologiczne obowiązkowe są między innymi w przypadku osób chcących pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: o co w nich chodzi?

Badania wysokościowe tak naprawdę w niczym nie różnią się od tych, jakie przechodzą osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Podstawę stanowią testy osobowościowe, temperamentu, inteligencji. Ich znaczącym rozszerzeniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić chociażby szybkość reakcji i zdolność do koncentracji uwagi. Z pomocą testów aparaturowych jesteśmy w stanie określić czy badana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co wydarzy się podczas pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak stereometr, wirometr oraz aparat krzyżowy. To proste urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa w każdym wypadku obejmują też wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana musi być z psychologiem naprawdę szczera. Przekazywanie fałszywych informacji nikomu nie pomoże.

Kto może wykonywać badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog uprawniony jest do wykonywania badań wysokościowych. Upoważnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni tak wiedzę, jak i umiejętności do prowadzenia tego typu badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba jedynie pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeżeli o konieczności ich używania zadecydował okulista.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]