Usługa tłumaczenia tekstów – co rzutuje na jej ostateczny koszt?

Jeśli interesujesz się cennikiem tłumaczeń z języka rosyjskiego, koniecznie zajrzyj w to miejsce.

Za sprawą otwarcia się Polski na rynki z całego świata zwiększył się popyt na usługę przekładu. Codziennie polscy tłumacze realizują multum zwykłych i poświadczonych tłumaczeń na mniej bądź bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie statystycznych obywateli, jak i przeróżnych firm.

Mimo, iż w internecie łatwo wyszukać darmowe platformy do translacji, długo jeszcze nie wyręczą one profesjonalnych tłumaczy, bo skorzystanie z ich pomocy jest nieraz obligatoryjne, np. jeśli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób głowi się, jak z grubsza oszacować koszt przekładu. Co więc wpływa na koszt tłumaczeń?

Czynniki kształtujące końcowy koszt przekładu

Końcowy koszt translacji dokumentu kształtują wyszczególnione poniżej czynniki:
1. Kierunek przekładu. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest tradycyjnie o wiele tańsze niż przekład w drugą stroną.
2. Język, z którego bądź na który pragniemy przetłumaczyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (angielski, szwedzki) czy romańskich (włoski, portugalski) będzie zwykle tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. rosyjskiego, ukraińskiego, bułgarskiego) bądź wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego).
3. Stopień trudności tłumaczenia lub poruszane w tekście tematy. Przekład dokumentów handlowych, artykułów medycznych czy prac dyplomowych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa reprezentatywnego dla danej branży, lecz również odpowiednią wiedzę, żeby poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie karygodnych błędów.
4. Termin ukończenia tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeżeli potrzebujemy czegoś “na zawołanie” musimy przygotować portfel na wyższe ceny.

Tłumaczenie uwierzytelnione a zwykłe

Wypada dodać, iż tłumaczenie różnego typu dokumentów jak paszport albo świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczęcią z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym przypisuje mu odrębny numer, jak również zaznacza czy przekład powstał z kopii, oryginału lub odpisu. Tłumacze przysięgli najczęściej określają stały cennik za translację popularnych świadectw oraz dokumentów tożsamości, z kolei w razie konieczności zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi wylicza się zawsze od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]