Izolacja starych fundamentów – komu ją powierzyć?

Zabezpieczenie fundamentów przed niekorzystnym oddziaływaniem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najważniejszych etapów budowy solidnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć wnikająca w mury z czasem spowoduje uszkodzenia ich struktury, a wykwity grzybów i pleśni za czasem odbiją się niekorzystnie na zdrowiu lokatorów.

Komu zlecić realizację zabezpieczenia fundamentów?

Planując budowę obiektu, powinno się zlecić opracowanie najlepszego sposobu hydroizolacji specjalistom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budynków, ale także w odnawianiu hydroizolacji w tych już ukończonych. Mają oni wiedzę, jakich błędów unikać oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się najlepiej w danej sytuacji. Wszak zastosowanie stosownych technik izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy planowane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych czy też osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Istotna jest również drobiazgowa analiza warunków wodnych na terenie, na którym planowana jest budowa. Za jej pomocą można zweryfikować czy konieczna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda ekspresowo wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy też przeciwwodna (tam, gdzie istnieje ryzyko podtopień lub gleba jest na tyle spoista, że po opadach fundamenty stoją w wodzie długi czas).

Sposoby zabezpieczenia fundamentów

Zależnie od typu fundamentów, do ich protekcje przed wilgocią stosuje się różne metody. Płytę fundamentową, na której na ogół stawia się budynki tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można hydroizolować od dołu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Natomiast nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nałożyć ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej sprawdzi się zastosowanie izolacja pionowa i poziomej, która powstrzyma kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonawstwo izolacji fundamentów również warto pozostawić profesjonalistom, bowiem nierzadkim błędem niedoświadczonych ekip jest nie zastosowanie się do wytycznych wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (m.in. tych dotyczących wymogów i metod aplikacji materiałów izolacyjnych) bądź użycie ich tanich zamienników, nie posiadających analogicznych właściwości wodochronnych. Nienależyte wykonanie prac czy wykorzystanie materiałów niedobranych do poziomu obciążenia wilgocią może powodować, że będzie ona nieskuteczna.