Coach biznesu pomoże rozwinąć Ci kompetencje zarządzania zespołem

Szukasz porady? Skontaktuj się z coachem psychologiem.

Sektor zatrudnienia w XXI w. jest niezmiernie konkurencyjny i wymusza ciągłe dostosowywanie się do jego aktualnych wymogów. Stąd tak znaczący jest nie tylko rozwój osobisty indywidualnego pracownika, lecz również efektywna organizacja pracy większych zespołów pracowników w przedsiębiorstwach. W takich działaniach warto wspomóc się wiedzą profesjonalnego coacha.

Doradca zawodowy – pomoc dla dyrektorów oraz prezesów przedsiębiorstw

Profesjonalny coach kariery pomaga poszerzyć zakres kompetencji danej osoby, otwiera ją na następujące zmiany oraz nadchodzące wyzwania zawodowe. Sprawia to, że może ona dużo skuteczniej rozwijać swoje umiejętności, co owocuje lepszymi efektami w pracy, ale także tworzy ciekawsze perspektywy awansu. Coach koncentruje się na aspiracjach oraz postanowieniach klienta, więc sesje coachingowe każdorazowo są spersonalizowane, ukierunkowane na wypełnienie uzgodnionych zadań. Kto zazwyczaj postanawia skorzystać z usług coacha kariery? Są to z reguły dyrektorzy czy właściciele przedsiębiorstw, którzy chcą rozszerzyć swoje umiejętności w dziedzinie zarządzania i planowania pracy.

Współpraca z coachem kariery – pierwsze spotkanie i poznanie ambicji klienta

Podłożem owocnej w pożądane wyniki pracy z doradcą zawodowym, jest staranne zrozumienie klienta. Dlatego pierwsze spotkanie z coachem upływa na dokładnym określeniu oczekiwań i aspiracji klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, doświadczenia, najdotkliwszych niepowodzeń oraz największych zwycięstw zawodowych. Pomaga to rozpoznać, czy najlepszą metoda rozwoju będzie doradztwo czy może coaching, a także uzgodnić częstotliwość i ilość sesji niezbędnych do uzyskania zaplanowanych rezultatów. Pierwsze spotkanie nie musi odbywać się z coachem twarzą w twarz – można umówić się na rozmowę przez telefon lub internet. Po ukończeniu ustalonej ilości sesji coach opracowuje podsumowanie całego procesu. Wyszczególnia w nim, czy osiągnięte zostały poszczególne zamierzenia oraz gdzie niezbędna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]