Badania psychologiczne kierowców – poradnik

Zleć badania psychologiczne Bielsko.

Badania psychotechniczne kierowców pozwalają stwierdzić czy kandydaci mają przeciwwskazania do wykonywania zawodu. Dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny siadać za kółkiem, są więc bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Jak przebiegają badania i co dokładnie weryfikują? Jakie urządzenia wykorzystuje się w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców pojazdów służbowych i egzaminatorów

Testom psychologicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Pierwszą z nich są osoby starające się o prawo jazdy np. kategorii C. Do badań przystępują również kierowcy, którzy popełnili wykroczenia związane z jazdą po alkoholu i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Oprócz tego badania psychologiczne powinni przechodzić również kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz instruktorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzają widzenie przestrzenne

Badanie psychologiczne składa się z 2 części. W pierwszej kolejności kandydaci przystępują do rozwiązywania testu. Na tym etapie weryfikowana jest umiejętność koncentracji, przerzutność uwagi, refleks oraz cechy osobowości czy poziom lęku. Kandydaci na kierowców muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech charakteru czy rozwiązać tzw. test matryc Ravena. Kolejną fazą badań psychologicznych jest część praktyczna, która mierzy przede wszystkim poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny prędkości innych pojazdów. Na tym etapie wykorzystuje się między innymi wirometr, stereometr i aparat krzyżowy. Badania polegają przykładowo na naciskaniu odpowiednich przycisków i weryfikowaniu, w jaki sposób dana osoba radzi sobie ze wskazaniem figur po olśnieniu światłem.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]