Badania operatorów wózków widłowych i innych maszyn

Na www.badaniabielsko.pl zlecisz badania operatorów Bielsko Biała.

Do rozpoczęcia działalności w wielu profesjach niezbędne są właściwe predyspozycje psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy kandydat je ma, wykonuje się specjalne testy. By je wykonać, należy udać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w największym stopniu wpływa rodzaj zawodu, w którym zamierza pracować badany. Inne testy wykonywane są dla sędziów, odmienne natomiast dla operatorów maszyn lub wózków widłowych. Jak nietrudno stwierdzić, te drugie badania są zlecane znacznie częściej. Warto zatem napisać parę słów na temat tego, jak one wygląda, jakie przepisy określają ich specyfikę i jakie predyspozycje są podczas nich sprawdzane.

Badania operatorów – o czym należy pamiętać?

Terminy przeprowadzania i rodzaj badań operatorów wózków widłowych oraz pozostałych maszyn wykorzystywanych w fabrykach określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów muszą być wykonywane co trzy albo cztery lata, poza badanymi po pięćdziesiątym roku życia – ci mają obowiązek do przechodzenia testów co dwadzieścia cztery miesiące. Powinniśmy przy tym pamiętać, że przebieg badań może zostać zmodyfikowany, jeśli wykonujący je specjalista stwierdzi, że konieczne są inne testy lub poszczególne elementy okażą się w konkretnym przypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Pierwszym elementem badań operatorów jest badanie osobowości, mające najczęściej formę papierowego testu, a także test badający zdolności intelektualne. Potem przeprowadzane są badania na szybkość reakcji, opierające się najczęściej na naciśnięciu właściwego przycisku po zapaleniu lampki oraz przetestowaniu tego, czy kandydat potrafi odpowiednio szybko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także testy zdolności percepcji przestrzeni oraz wzorku – te drugie zazwyczaj przeprowadzane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]