Podstawowe wiadomości o fakturze proforma

Jeżeli jesteś ciekawy jak wygląda faktura proforma, koniecznie kliknij tu.

Każdy kto prowadzi własną firmę, ale także i większość osób dokonujących zakupów online, miał styczność przynajmniej raz z fakturą pro forma. Nie każdy natomiast wie, czym faktycznie jest ten dokument i co go odróżnia od tradycyjnej faktury.

Faktura proforma – czy to dokument księgowy?

Po łacinie pro forma oznacza „prowizorycznie”, dlatego nieraz można spotkać się z tłumaczeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, faktura tego rodzaju nie jest dokumentem księgowym, a więc nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Wypada natomiast zachować ją na przykład w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna uchodzić wobec tego za dokument handlowy, który formą zaproponowania pewnej oferty. Nie jest dowodem kupna towaru czy zrealizowania usługi, czyli zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie nie stanowi podstawy do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, ponieważ tyczy się sprzedaży czy też usługi, która jeszcze nie jest wykonana, zatem warunki transakcji w niej opisane mogą nadal być zmodyfikowane.

Fakturę proforma trzeba dostrzegalnie oznakować

Faktura proforma przypomina z wyglądu i posiada analogiczne dane co faktura VAT, a więc:

  • dane stron (wystawcy oraz odbiorcy),
  • miejsce oraz datę jej wystawienia,
  • nazwę usług bądź towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z wykazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość netto i brutto (zarówno pojedynczych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana także słownie,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o wysokości naliczonych rabatów,
  • określenie prognozowanego terminu wykonania usługi czy też dostarczenia towaru,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty.

By nie było żadnych trudności z rozróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznaczyć wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Powinno się również mieć na uwadze, że ten typ faktury nie zwalnia z konieczności wystawienia klientowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie wolno wystawić w momencie, gdy odbiorca zapłaci w całości za przedmiot transakcji albo przeleje przedpłatę.