kurs architektura, kurs rysunku architektonicznego Kraków

Kurs rysunku architektonicznego – kto powinien się zapisać?

Architektura od wielu lat jest jednym z najbardziej obleganych kierunków na krajowych uczelniach. Na jego wielką popularność ma wpływ mnóstwo czynników – w głównej mierze fakt, iż są to bardzo ciekawe studia oraz szansa na i angażującej pracy po uzyskaniu dyplomu. Żeby dostać się na architekturę trzeba jednakże nie tylko wykazać się wiedzą odnośnie najważniejszych reguł rządzących tą dyscypliną, ale też umiejętnością rysowania. Jeśli nią nie dysponujemy, przed egzaminami dobrze jest ukończyć kurs rysunku architektonicznego.

Kurs rysunku architektonicznego – czego nas nauczy?

Uczniowie, którzy uczestniczą w kursie rysunku architektonicznego otrzymają wszechstronne przygotowanie do egzaminów wstępnych. Oferta jest skierowana do osób posiadających co najmniej podstawowe umiejętności rysowania. Długość zajęć cztery godziny zegarowe. W tym czasie prowadzący przekazuje kursantom praktyczne wiadomości dotyczące kompozycji i perspektywy, jak również specjalistycznych zagadnień, jak przykładowo wizualizacja terenów zielonych. Podczas kursu przyszli architekci pracują nad rysunkiem, a prowadzący wspomaga ich w przygotowaniu pracy, która uzyska pozytywną ocenę komisji na uczelni.

Kurs architektury – czy to tylko lekcje rysunku?

Kurs rysunku architektonicznego to nie tylko nauka rysunku, ale też porady profesjonalistów pozwalające przygotować się odpowiednio do egzaminów – m.in. na temat tego, jak sporządzić najlepsze portfolio na każdy uniwersytet (na przykład te w Krakowie, Łodzi, Lublinie, Wrocławiu lub za granicą). Kursanci mogą podejść do próbnego egzaminu, w trakcie którego dowiedzą się, czego mogą oczekiwać w najbliższej przyszłości. Szkoły rysunku prowadzą również dla swoich uczniów zajęcia z historii sztuki – te wiadomości okaże się nieodzowna na egzaminie i w toku studiów.

Siedziba firmy:
Pracownia Domin Kraków
ul. Westerplatte 3/3
31-033 Kraków

Mob.: +48 517 230 274
E-mail: [email protected]