Jakie kierunki studiów wybierają przyszli studenci?

Wybór odpowiedniego kierunku studiów to dylemat, przed którym rok w rok staje dziesiątki tysięcy młodych ludzi. Nieraz decyzja ta determinuje rozwój przyszłej kariery. We wrześniu zaczęły się kolejne tury rekrutacji na studia. Sprawdziliśmy zatem, jakie kierunki są najczęściej wybierana.

Najczęściej wybierane kierunki studiów

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków studiów niezmiennie na pierwszym miejscu pojawia się informatyka. Przyszli studenci zainteresowani naukami ścisłymi nierzadko decydują się także na dziedziny pochodne, które mają wysoki potencjał przyszłościowy. Są to naturalnie robotyka oraz automatyka, które nie są wszak kierunkami pionierskimi, jednakże dopiero wraz z postępem technologicznym przestały być uważane, za studia dla hobbystów. W przypadku studiów licencjackich, maturzyści wybierają głównie psychologię oraz zarządzanie. Na kolejnych pozycjach widnieją prawo, kierunki ekonomiczne (m.in. finanse i rachunkowość), wszelkie filologie (głównie angielska) bądź budownictwo.

Najwięcej kandydatów na miejsce znajdziemy na kierunkach z dziedziny orientalistyki (sinologia i japonistyka), a także matematyki. Ciężko dostać się również na studia związane z sztuką filmową, marketingiem czy designem. Trzeba zaakcentować, że wysoka liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Szereg maturzystów składa wszak dokumenty o przyjęcie nawet na kilka kierunków w tym samym czasie.

Jak podjąć właściwą decyzję o studiach?

Rozmyślając o wyborze kierunku powinno się wziąć pod uwagę zainteresowania, ale też przyszły popyt na rynku pracy. Warto aczkolwiek pamiętać, iż wybrany kierunek nie musi określać przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia mogą dowolnie poszerzać swoją wiedzę na studiach podyplomowych. Są one organizowane na większości uczelni wyższych i zazwyczaj nie ma wymogu ukończenia studiów kierunkowych, aby się na nie zapisać. Wystarczy mieć tytuł magistra, inżyniera lub licencjata.

Młody człowieku, pamiętaj! Okres spędzony na uczelni to czas, kiedy można także dodatkowo zdobywać nowe umiejętności np. poprzez pracę w stowarzyszeniach uczelnianych bądź wolontariatach. Powinno się spożytkować te lata jak najlepiej.