Na czym polega dekarbonizacja przemysłu?

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o energii z odzysku, uzyskasz na dalkiapolska.com.

Na skutek rozkwitu przemysłu nastąpił nagły wzrost popytu na energię niezbędną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysoki pobór energii, jak również uzmysłowienie sobie jej utraty na wielu etapach produkcyjnych prowadzi do tego, iż fabryki poszukują innowacyjnych rozwiązań, które zarówno obniżą wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do zmniejszenia negatywnego ich oddziaływania na środowisko.

Kogeneracja, energia z odzysku, trigeneracja – o dekarbonizacji przemysłu

Dekarbonizacja przemysłu to działanie, które dąży do wzmocnienia niezależności energetycznej zakładów produkcyjnych przez wprowadzanie rozwiązań umożliwiających efektywniejsze wykorzystywanie źródeł energii, przykładowo poprzez ograniczenie użycia węgla i gazu oraz zwiększenie elektryfikacji. Osiągnąć te cele można za sprawą innowacyjnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na uzyskiwaniu w ramach jednego procesu technologicznego ciepła oraz energii elektrycznej, czy trigeneracja, gdzie poza ciepłem i energią w trakcie pojedynczego procesu technologicznego wyzwalany jest również chłód.

W licznych dziedzinach przemysłu realne jest też użycie ”energii odpadowej”, czyli energii z odzysku. To energia, która powstaje podczas procesów produkcyjnych i która z reguły bywa po prostu uwalniana, i w konsekwencji nieodwracalnie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii, a później ponowne jej użycie przynosi z biegiem czasu znaczne oszczędności, a także przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla przez zakład produkcyjny.

Dekarbonizacja przemysłu – zabezpieczenie rozwoju przemysłu w przyszłych dziesięcioleciach

W czasie globalnego zrozumienia negatywnego oddziaływania ludzkości na otoczenie jak również wiedzy, iż złoża gazu i ropy za kilka dekad się wyczerpią, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, ponieważ jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w przyszłych dekadach. Zwrot przemysłu ku korzystaniu z energii odnawialnej oraz odzyskanej to jedyna droga do zapewnienia przemysłowi niezależności energetycznej. Rzecz jasna, wdrożenie tych środków pochłania poważne koszty, jednak w efekcie pożytek jaki one zapewniają, całkowicie je rekompensują. Oszczędności związane z redukcją wydatków ponoszonych na kupno energii już po paru latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na taką innowację. Z kolei zmniejszenie śladu węglowego produkcji i jej szkodliwego oddziaływania na ekosystem to już wartość bezcenna dla każdego człowieka.

Siedziba firmy:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10