Prawo imigracyjne, karne i sportowe – Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło

slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło działająca w Krakowie oferuje pomoc związaną z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. W zespole Kancelarii działają adwokaci specjalizujący się w:
prawie karnym i karnym gospodarczym – reprezentacja i obrona pokrzywdzonych w sprawach z zakresu przestępstw kryminalnych, błędów lekarskich, spowodowania wypadków w ruchu drogowym i innych przestępstw komunikacyjnych, odpowiedzialności karno-skarbowej, przestępstw gospodarczych i narkotykowych, a także wykroczeń,
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw rozwodowych i o separację oraz podział majątku po rozwodzie, obniżenie, podniesienie lub ustalenie kwoty alimentów, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
prawie sportowym – reprezentacja klubów i sportowców w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami związkowymi, a także przed sądami powszechnymi i polubownymi, pomoc w negocjacjach kontraktowych i transferowych, sporządzanie i analiza kontraktów zawodników oraz umów o sponsoring w sporcie.

Obsługa prawna obcokrajowców

Znaczący obszar stanowi prowadzenie spraw związanych z obsługą prawną obcokrajowców. Kancelaria wspiera w tym zakresie zarówno firmy zatrudniające cudzoziemców, jak i obcokrajowców, którzy potrzebują pomocy w nawigowaniu po zagmatwanych procedurach polskiego prawa.
W ramach usług prawnych dla obcokrajowców Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące m.in. z:
1. reprezentacją w postępowaniach o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
2. reprezentacją w postępowaniach o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,
3. reprezentacją w sprawach o charakterze karnym, przykładowo postępowanie o zatrzymanie cudzoziemca, ulokowanie go w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec osoby aresztu dla cudzoziemców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania oraz pozostałe postępowania ekstradycyjne.
Kancelaria oferuje też doradztwo prawne w sprawach dotyczących potwierdzenia nadania, przywrócenia oraz posiadania polskiego obywatelstwa, jak również uznania za obywatela Polski. Natomiast firmom planującym przyjąć do pracy cudzoziemców, Kancelaria Śliz-Curyło służy wszechstronnym doradztwem w tym obszarze.

Siedziba firmy:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08